Kandidáti 2022

Ing. Růžena Divecká
lídryně a vodohospodářka
Bc. Jiří Havelka
sociální pracovník, zástupce ředitele
„Nikdy nepřestávat začínat a nikdy nezačínat přestávat.“
Mgr. Jaroslava Vojáčková
středoškolská učitelka
prof. MUDr. Jan Čáp CSc.
lékař, vysokoškolský učitel
Ing. Josef Melichar
vedoucí konstrukčního oddělení ve strojírenském podniku
Ing. Stanislav Klik Ph.D.
náměstek ministra pro řízení sekce ekonomické a provozní na MPSV
Mgr. Iva Vojkůvková
středoškolská učitelka
„Ne vždy máme možnost a sílu konat velké činy, ale drobné musíme dělat každou chvíli, proto je konejme dobře.“ (sv. František Saleský)
Ing. Jan Molnár
softwarový inženýr
Ing. Anna Maclová
ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové
JUDr. Václav Bláha
právník, člen místního a okresního výboru KDU-ČSL
Jan 8,32
RNDr. Daniel Jezbera
fyzik, vysokoškolský učitel
Mgr. Petr Beneš
středoškolský učitel, zástupce ředitele školy
Ing. Jan Zajíc
projektant pivovarů, folklórní tanečník
Mgr. Jana Trojovská Drahovzalová
asistentka národního ředitele Papežských misijních děl
Ing. Pavel Lisý
systémový administrátor, správce počítačových sítí
Mgr. Jiří Vojáček
ředitel gymnázia
Marie Seidlová
finanční manažerka
Ing. Bohuslav Čáp
starosta Orla v Hradci Králové
MUDr. Karolína Melicharová
praktická lékařka
Ing. Oldřich Vít
specialista, konstruktér ve vývojovém centru automobilky
MUDr. Jaroslav Pavlata Ph.D.
lékař, vysokoškolský učitel
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský MBA
poslanec Evropského parlamentu
MUDr. Jan Nožička Ph.D.
soukromý lékař
Mgr. Veronika Horejšová
speciální pedagožka, psychoterapeutka
Osobní statečnost je předpokladem svobodného a plného života.
Ing. František Frola
autorizovaný krajinářský architekt, dokumentář a posudkář EIA a konceptář SEA
Síla, vůle, vytrvalost /rodové heslo rytíře Řádu svatého Huberta - Ing. František Josef FROLA z Lipova - EOSH, Ops, Voluntas, Perseverantia
PhDr. Jiří Němeček
důchodce, bývalý ředitel gymnázia, historik
Lukáš Novotný
student gymnázia
Pavel Veverka
administrativní a organizační pracovník, rytíř Řádu sv. Huberta
Marie Bartošová
dětská sestra
Rudolf Pastuszek
automechanik, nyní v důchodu
Mgr. Hana Šimáčková
speciální pedagožka, poradkyně pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, lektorka
Ing. arch. Jan Falta
autorizovaný architekt České komory architektů, památkář a historik, soudní znalec