Zpět

prof. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc.

člen Zastupitelstva města Hradec Králové

politická příslušnost: člen KDU-ČSL, v zastupitelstvu města od r. 2014

stručný životopis: /říjen 2014/
Narodil jsme se 4. 8. 1942 v Náchodě. Vystudoval jsem na MFF UK obor matematika-fyzika a po dvouleté základní vojenské službě jsem 9 let učil na SVVŠ, přejmenované pak na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Učil jsem matematiku a fyziku a přitom externě studoval teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku na MFF UK a dvouletý postgraduální kurs pro učitele středních škol (1971- 1973). Začal jsem studovat na MFF UK i pětisemestrální postgraduální kurs z moderní aplikované algebry, který jsem ukončil v roce 1979. V roce 1980 jsem pak ukončil vědeckou aspiranturu v oboru didaktika fyziky na MFF UK.

V roce 1975 jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové jako odborný asistent pro výuky obsluhy počítacích strojů. Na této škole jsem působil postupně ve výuce všech matematických předmětů až do r. 2012. V roce 1985 jsem byl na MFF UK jmenován docentem pro didaktiku matematiky a v roce 1996 na návrh UK s účinností od 10. 11. 1997 prezidentem Václavem Havlem profesorem didaktiky matematiky.

Od listopadu 1989 do června 1996 jsem zastával různé akademické funkce (proděkan, prorektor, děkan), od roku 1996 jsem byl nejprve externím a pak interním vedoucím katedry matematiky PdF UHK až do r. 2009. V roce 2012 jsem přestal na PdF UHK pracovat jako interní pracovník, nyní již přes rok zde nepůsobím ani jako externí spolupracovník. Dále však spolupracuji s různými lékařskými institucemi při vyhodnocování experimentů.

Na Univerzitě Pardubice jsem externě působil na katedře matematiky při výuce statistiky již před rokem 1989, od roku 1995 nepřetržitě až dosud při výuce nejprve statistických metod, později numerické matematiky a aplikované matematiky v řádném i doktorandském studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera. 

Kontaktujte mě

Jméno a příjmení*
Město
E-mail*
Kraj
Telefon
Bezpečnostní kód
 Security code
Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)
Předmět
Vaše zpráva
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.