KDU.breadcrumbs.homeNaši lidé Zastupitelé města Hradec Králové - historie Zastupitelé města Hradec Králové ve volebním období 1998 - 2002

Zastupitelé města Hradec Králové ve volebním období 1998 - 2002

Ing. Josef Potoček
náměstek primátora
prof. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
člen Rady města Hradec Králové