KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2020 Archiv Navrhujeme ochránit VEŘEJNOU ZELEŇ
Zpět

Navrhujeme ochránit VEŘEJNOU ZELEŇ

Přidáno 21. 4. 2020
Návrh Koalice pro Hradec byl Zastupitelstvem města 20. dubna 2020 přijat!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodává pozemek v Třebši, který navazuje na plánovaný lesopark. Již vypsal aukci. 🤭

Ve stávajícím územním plánu je pozemek v plochách OBYTNÉ PLOCHY VÍCEPODLAŽNÍ a v návrhu nového územního plánu v plochách VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ. ‼️

CO TO ZNAMENÁ?⁉️
Vítězný uchazeč pozemek zakoupí jako pozemek pro zástavbu, ale město tam podle nového územního plánu chce zeleň.

Zabránit snahám o zástavbu tomu lze pouze jednáním s ÚZSVM, aby pozemek prodal městu za znalecký posudek.

NAVRHUJEME proto jednat s ÚZSVM o prodeji pozemku parc. č. 441/8 v katastrálním území Třebeš městu s ohledem na strategické záměry města vyjádřené v návrhu nového územního plánu.

Koalice pro Hradec

Anna Aneta Maclová
Prof. MUDr. Jan Čáp
Jiří Vojáček

Není k dispozici žádný popis fotky.