KDU.breadcrumbs.homeProgram Volební program 2014-2018

Volební program 2014-2018

Budeme společně s Vámi usilovat o to,
aby Hradec Králové byl i nadále městem přátelským rodině
a městem s výbornými podmínkami pro život,
aby dostál své pověsti salonu republiky. 
kandidáti do Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2014

1. Město přátelské rodině

 • zajistíme dostatek míst v jeslích a mateřských školách
 • vítáme činnost mateřských center a dalších alternativ práce s dětmi  
 • podpoříme spolkovou činnost, sportování pro všechny, alternativní formy kultury a občanské aktivity podporující komunitní život, zdravý životní styl a multigenerační soužití
 • otevřeme dopravní hřiště veřejnosti
 • podpoříme vznik kutilské dílny pro veřejnost
 

2. Výborné podmínky pro život

 • budeme usilovat o dostatek dostupných bytů
 • zpracujeme bytovou koncepci města, ve které nebudou chybět sociální byty pro lidi zdravotně a sociálně znevýhodněné, startovací byty pro mladé rodiny
 • zpracujeme koncepci parkování na celém území města včetně návrhu výstavby parkovacích domů
 • podpoříme rozvoj maloobchodní sítě, farmářské trhy
 • podpoříme tvorbu nových pracovních míst
 • budeme usilovat o zvelebení okrajových částí města a chránit životní prostředí
 

3. Nikdo nesmí zůstat sám

 • vybudujeme bydlení pro seniory typu Harmonie
 • zařízení pro odlehčovací službu (pro krátkodobý pobyt nemocného, o kterého pečuje dlouhodobě rodina)
 • zajistíme dostatečnou síť sociálních a návazných služeb
 • podpoříme aktivity pro seniory (internet pro seniory, sportovní hry a další)
 

4. Rozvoj města s tradicí

 • budeme pokračovat v proměnách města realizací investičních akcí:
  • oblast Gayerových a Vrbenského kasáren
  • třída Karla IV.
  • Gočárova třída
  • oblast bývalé koželužny v Kuklenách
  • nábřeží Orlice od Moravského mostu po lávku
  • oblast kolem kongresového centra Aldis
  • třída Edvarda Beneše
 • zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění  a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města
 • vytvoříme koncepci letiště a jeho okolí
 • usilujeme o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic
 

5. Vše pro bezpečný život ve městě

 • jsme pro častější přítomnost strážníků ve všech lokalitách včetně okrajových částí města
 • usilujeme o omezení hazardu, zákaz podomního prodeje
 • podpoříme modernizaci a rozšíření kamerového systému o další kritická místa
 • zajistíme program prevence kriminality na školách, akademii pro seniory
 

6. Dětem moderní školy, studentům podmínky pro rozvoj

 • budeme pokračovat v modernizaci škol
 • zrealizujeme rekonstrukci ZUŠ Střezina a zahájíme rekonstrukci divadélka Jesličky
 • podpoříme rozvoj polytechnického vzdělávání od nejmenších
 • podpoříme vybudování studentského klubu Pajkrova flošna a sportovišť
 • rozvineme činnost Domu dětí a mládeže
 • budeme podporovat rozvoj vysokých škol, dostavbu kampusu
 

7. Město dobře dostupné všem

 • dobudujeme síť páteřních cyklostezek a opravíme stávající, podpoříme parkovací domy pro kola
 • podpoříme výstavbu chybějících chodníků
 • budeme pokračovat v modernizaci MHD – elektrobusy
 • urychlíme průjezdnost městem zavedením inteligentního dopravního systému
 • zrevidujeme dopravní značení a odstraníme zbytečné značky
 • budeme pokračovat v monitorování a odstraňování bariér
 

8. Město bez dluhů

 • budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, nezadlužování města, efektivně spravovat majetek, zajišťovat včasnou a kvalitní údržbu a opravy
 • odpovědně zadávat veřejné zakázky
 • maximálně využívat fondy EU, norské fondy a další vnější zdroje
 • udržíme přímou účast či zásadní vliv města v organizacích zajišťujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, distribuce tepla aj.)
 

9. Podmínky pro sportování a kulturu – cesta ke zdraví a dobrému životu

 • budeme nadále podporovat kulturní organizace a aktivity
 • usilujeme o modernizaci fotbalového stadionu při zachování lízátek bez   obchodního centra
 • podpoříme zřízení herních vodních fontán pro nejmenší v sídlištích
 • budeme usilovat o rekonstrukci sokolovny na Pouchově
 • podpoříme vybudování hřiště pro profesionální i dobrovolné hasiče
 

10. Památky a tradice – zdroj naší identity a zájmu turistů

 • zajistíme rekonstrukci Velkého náměstí
 • opravíme kostel sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
 • podpoříme projekty prezentující naše tradice
 • zapojíme se do přípravy a realizace vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 - 150. výročí bitvy u Hradce Králové a zúročíme oslavy pro propagaci města v mezinárodním kontextu
 

11. Věci veřejné více na očích veřejnosti

 • budeme usilovat o projednání všech důležitých projektů s veřejností
 • zveřejňovat výsledky grantového řízení, výběrových řízení, smlouvy
 • stojíme o mezinárodní spolupráci v různých oblastech a aktivní spolupráci s partnerskými městy