Zpět

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Přidáno 30. 11. 2018
Ilustrační foto

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

 

Oblast znalostí

Zdravotnictví, sociální politika.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU ČSL (od roku 1996).

Povolání

Lékař, vysokoškolský učitel.

Občanská angažovanost a působení v komicích a výborech, v orgánech společností

V letech 1990-1998 jsem se angažoval v komunální politice a byl i členem rady města Hradec Králové. Již 6 volebních období (od 1994) jsem členem komise rady města sociálně-zdravotní.

Dlouholetý člen výboru Endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Kontakt

E-mail: capj@lfhk.cuni.cz
Fcb: Jan Čáp