KDU.breadcrumbs.homeNaši lidé Členové výborů ZM a komisí RM města Hradec Králové ve volebním období 2018 - 2022

Členové výborů ZM a komisí RM města Hradec Králové ve volebním období 2018 - 2022

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
zastupitel města, člen kontrolního výboru
Ing. arch. Jan Falta
člen výboru pro územní plánování a rozvoj města
Ing. Stanislav Klik, PhD.
člen finančního výboru
Ing. Bohuslav Čáp
člen komise sportovní
Ing. František Frola
člen komise pro životní prostředí
Ing. Pavel Lisý
člen komise pro informatiku
Ing. Anna Maclová
zastupitelka města, členka komise sociální, zdravotní a rodinné politiky
Mé osobní heslo je: „Pokud chceš měnit svět, musíš se o to přičinit“ a s ním související „Ovlivňuj, co ovlivnit můžeš“.
Ing. Josef Melichar
člen komise pro program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny a městské památky
Josef Podhajský
člen komise kulturní
David Smetana
člen komise pro rozvoj cestovního ruchu
Mgr. Jiří Vojáček
zastupitel města, člen komise pro výchovu a vzdělávání
Ing. Jan Zajíc
člen komise pro dopravu a podporu cyklistiky