Zpět

Ing. Josef Melichar

člen komise pro program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny a městské památky