KDU.breadcrumbs.homeNaši lidé Členové výborů ZM a komisí RM města Hradec Králové- historie Členové výborů ZM a komisí RM města Hradec Králové ve volebním období 2014 - 2018

Členové výborů ZM a komisí RM města Hradec Králové ve volebním období 2014 - 2018
Ing. arch. Jan Falta
člen výboru pro územní plánování a rozvoj města
PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček
člen výboru finančního
David Smetana
člen výboru kontrolního
Ing. Anna Maclová
náměstkyně primátora města Hradec Králové za KDU-ČSL (pro sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch)
Mé osobní heslo je: „Pokud chceš měnit svět, musíš se o to přičinit“ a s ním související „Ovlivňuj, co ovlivnit můžeš“.
Radek Balcárek
člen komise pro rozvoj cestovního ruchu
Mgr. Lenka Burýšková
členka komise pro rodinu a sociální prevenci
Ing. Bohuslav Čáp
člen komise sportovní
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
člen komise sociálně-zdravotní
Ing. Růžena Divecká
předsedkyně komise pro životní prostředí
RNDr. Daniel Jezbera
člen komise pro dotace a investiční akce města
Ing. Pavel Lisý
člen komise pro informatiku
Ing. Robert Müller
člen komise pro Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny a městské památky
Josef Podhajský
člen komise kulturní
Vladimír Podzimek
člen komise pro dopravu
Mgr. Hana Šimáčková
členka komise pro výchovu a vzdělávání
Radek Vohlídka
člen komise pro majetek a rozvoj bydlení