Zpět

Radek Balcárek

člen komise pro rozvoj cestovního ruchu

oblast znalostí: kulturní akce a aktivity ve městě, volnočasové aktivity a projekty, více jak 20 let praxe jako organizátor akcí Callendaria Regina

bezpečnostní problematika, koordinace složek IZS a prevence kriminality, 20 let praxe u Městské policie Hradec Králové

politická příslušnost: člen politického hnutí Východočeši - předseda oblastní organizace Hradec Králové, kandidoval jsem za Koalici pro Hradec - Nestraníky do ZM Hradec Králové

povolání: ředitel Projektu Königgrätz 1866 (seriál vzpomínkových akcí k bitvě u H. Králové), okrskář Městské policie Hradec Králové

stručný životopis: Od 14 let se Radek Balcárek intenzivně věnuje vojenské historii, zejména prusko-rakouské bitvě u Hradce Králové 1866. Profesionálně se věnoval historickému šermu, muzice a odívání a svoje znalosti zúročil v mnoha historických filmech, např. Hlídač č. 47, Der neunte Tag, Bathory, Colette a další. Největší výzvu k osobní realizaci dostává Radek Balcárek v roce 2010, kdy je vybrán jako odborný vojenský poradce do velkofilmu Lidice režiséra Petra Nikolaeva. Se souborem Garda města Hradce Králové, který založil, se účastní mnoha historických projektů. V současné době se nejvíce věnuje autorství Projektu Königgrätz 1866, seriálu vzpomínkových akcí k bitvě u Hradce Králové 1866, kde může plně uplatnit svoje tvůrčí a koordinátorské schopnosti. Projekt je dnes jednou z největších pořádaných historických akcí v Evropě. 

Od roku 1993 pracuje u Městské policie Hradec Králové a posledních 5 let jako okrskář řeší s občany ve svěřené části města jejich každodenní problémy. V roce 2012 vstupuje Radek Balcárek do politického hnutí Východočeši a v roce 2013 zakládá oblastní organizaci Hradec Králové.

Publikoval jako spoluautor knihu „Bitva u Hradce Králové L. P. 1866“ a mezi mnoha oceněními jsou např. Medaile města Hradce Králové nebo Medaile za službu míru.

občanská angažovanost a působení v komisích a výborech: člen Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje