Zpět

Mgr. Lenka Burýšková

členka komise pro rodinu a sociální prevenci

oblast znalostí: bezpečnost, prevence kriminality, sociální oblast

povolání: tisková mluvčí Policie ČR

stručný životopis, představení se: Na Univerzitě Hradec Králové jsem vystudovala sociální patologii a prevenci, sociální pedagogiku a učitele odborných předmětů pro střední školy.

občanská angažovanost a působení v komisích a výborech: členka Komise pro rodinu a sociální prevenci Rady města Hradec Králové