Zpět

RNDr. Daniel Jezbera

člen komise pro dotace a investiční akce města
Prosperující společnost, stát i město musí vyrůstat ze solidních kořenů, proto se dlouhodobě zabývám ochranou a zachováním historických památek a kulturního dědictví. Kdysi královské město Hradec Králové mělo tu smůlu, že se v historii přes něj převalilo několik katastrofických vln, při kterých bylo mnoho památek zničeno. Chci napomoci zachování toho, co se z dávnější i nedávné doby zachovalo, a především hledat pro památky vhodné využití.

oblast znalostí: pokročilé technologie, věda a výzkum, fyzika, digitální technologie, památky a historie, ekonomika, životní prostředí, školství

povolání: VŠ učitel, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky

stručný životopis:

V roce 1986 jsem absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1992 jsem pracoval ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky v Hradci Králové, podílel jsem se na vývoji piezoelektrické keramiky a hybridních integrovaných obvodů. Potom jsem pracoval v oblasti informačních technologií, věnoval jsem se především administraci operačních systémů typu UNIX a zavádění internetu. Od roku 2004 učím fyzikální měření na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

občanská angažovanost a působení v komisích a výborech:

  • Jednota českých matematiků a fyziků

  • Společnost ochránců památek ve východních Čechách