Zpět

Ing. Bohuslav Čáp

člen komise sportovní

občanská angažovanost a působení v komisích a výborech:

  • člen Komise sportovní Rady města Hradec Králové 

  • pracuji v několika neziskových organizacích jak se sportovním (např. TJ Orel), tak se zájmovým zaměřením